SERVICE- mer än akuta reparationer

Effektiv och trygg drift handlar i mångt och mycket om kompetens, förebyggande underhåll och effektiva avhjälpande reparationer. Vår serviceorganisation kan hjälpa dig med det mesta av dina behov. Våra servicetekniker är utbildade internt hos oss och har ett stort kunnande om just era pannor/värmeanläggningar.

Service/reparation

Här kan du boka service/reparation eller begära en offert. Uppge så mycket uppgifter som möjligt såsom eventuellt artikelnummer för snabbare hantering. Vi tar hand om din förfrågan så snart som möjligt.

Kunder med serviceavtal prioriteras. Uppge avtalsnummer. För brådskande ärende, ring 0479 177 28. Serviceavgift kan förekomma.

 • Dra filer hit eller
  Accepterade filtyper: jpg, jpeg, gif, png, pdf.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Reklamationer

Alla reklamationer ska registreras via reklamationsformuläret.
Uppge så mycket uppgifter som möjligt såsom eventuellt artikelnummer för snabbare hantering.
Vi tar hand om din förfrågan så snart som möjligt.

Kunder med serviceavtal prioriteras. Uppge avtalsnummer

För brådskande ärende, ring 0479 177 28. Serviceavgift kan förekomma.

 • Dra filer hit eller
  Accepterade filtyper: jpg, jpeg, gif, png, pdf.
 • Beskrivning av defekta delar

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Garantiregistrering

Grattis till din nya produkt från Osby Parca
- den registreras här!

Här registrerar du din installation för att ta del av vår materialgaranti på 2 år.
Garanti gäller från installationsdatum förutsatt att det infaller inom 6 månader från leveransdagen.
Annars gäller garanti från leveransdagen.

Serviceavtal

Osby Parca erbjuder möjligheten att teckna förmånliga och kostnadseffektiva serviceavtal.

Fördelarna

 • Kontinuerlig service ökar pannas livslängd
 • Regelbunden tillsyn ökar pannans tillförlitlighet
 • Planerade driftstopp säkerställer pannas maximala tillgänglighet
 • Avhjälpande reparationer för hindrar oplanerade driftstopp
 • Rekommendationer på drift
 • Minimering av reparationskostnader
 • Löpande utbildning och produktsupport via telefon och mail

Varje kund är unik med skiftande behov. Därför erbjuder vi kundspecifika serviceavtal. Förutom att vi tar hand om service och allt planerat underhåll så står vi till förfogande om olyckan skulle vara framme för att minimera tiden av ett driftstopp. Kunder med serviceavtal prioriteras i det dagliga arbetet. Vår servicetekniker är på plats på avtalad tid och hjälper till att lösa ert problem.

Reservdelar
Som tillägg till ett serviceavtal kan vi skräddarsy förmånliga reservdelsförslag. Dessa innehåller slitagedelar som används vid planerat underhåll men kan även innehålla kritiska komponenter som är viktiga för den dagliga driften.

Besiktning av fastbränslepanna eller oljepanna.
Vi kan nu erbjuda en besiktning av er panna befintliga panna.

 • Visuell kontroll av pannans exteriör.
 • Visuell kontroll av pannans interiör.
 • Visuell kontroll av pannans kringutrustning.
 • Kontroll av funktion såsom rostrets rörelse och hydraulikens funktion.
 • Eventuella akuta problem åtgärdas direkt. Ev. reservdel faktureras.
 • Ett förslag på åtgärder tas fram.

Kontroll/service elpanna.
Vi kan nu erbjuda en service av er panna till ett mycket bra pris.

 • Visuell kontroll av pannans exteriör.
 • Visuell kontroll av pannans interiör.
 • Kontroll och uppmätning av resistans på elpatroner.
 • Kontroll av styrsystemets funktioner.
 • Kontroll av isolationsresistans.
 • Kontroll av resistansvärde på panngivare och utegivare.
 • Åtdragning av anslutningar enligt gällande moment.
 • Akuta problem åtgärdas direkt. Eventuella reservdelar faktureras.

Kontakta service

Teknisk Support - Osby Parca

Pim Nilsson

Projektledning, Serviceansvarig

Teknisk Support - Osby Parca

Service och garantiärenden