Prefabricerade panncentraler

Prefabricerade panncentraler

Robusta, svensktillverkade pannrum
Osby Parca började leverera transportabla pannrum för över femtio år sedan och än i dag erbjuder vi gedigna och pålitliga lösningar för produktion av varmvatten eller ånga med pellets, briketter eller torrflis som energikälla. Våra pannor och transportabla pannrum ritas och byggs i skånska Osby.

Till höger syns en bild på en transportabel panncentral som levererades till Nässjö. I pannrummet finner man kraften av en 10 MW biooljeeldad Osby Parca GTP.

Komplett enhet i olika storlekar
Den levererade centralen består av olika material och produkter från flera tillverkare. Huvudkomponenterna, såsom pannan, är däremot konstruerad och tillverkad av Osby Parca, även monteringen av komponenterna i pannrummet sköts av Osby Parca. Leveransen kan fulländas med genom Osby Parca tillhandahållen utrustning, såsom askbehållare, värmeväxlare och skorsten. För att pannrummet ska vara estetiskt tilltalande kan det kläs med korrugerad plåt, trä, sten eller något annat lämpligt material.