Prefabricerade panncentraler

Prefabricerade panncentraler

Osby Parca började leverera robusta, svensktillverkade pannrum för över femtio år sedan och än i dag erbjuder vi gedigna och pålitliga lösningar för produktion av varmvatten eller ånga med pellets, briketter eller torrflis som energikälla.

Till höger syns en bild på en prefabricerade panncentral som levererades till ett fjärrvärmebolag i Småland. I pannrummet finner man kraften av en 10 MW biooljeeldad Osby Parca GTP.

Komplett enhet i olika storlekar
Den kompakta och väderskyddade centralen består av olika produkter från flera tillverkare. Huvudkomponenterna, såsom pannan, är däremot konstruerad och tillverkad av Osby Parca, även monteringen av komponenterna i pannrummet sköts av oss. Vi erbjuder ett kundanpassat modernt styrsystem som tillåter periodisk övervakning och en rökgasreningsutrustning placerad inomhus. Leveransen kan fulländas med övrig passande utrustning, såsom askbehållare, värmeväxlare och skorsten. För att byggnaden ska vara estetiskt tilltalande kan den kläs med korrugerad plåt, trä, sten eller något annat lämpligt material.

Beroende på pannstorlek är centralen 4,5 till 14 meter lång och 4,4 meter bred i enkelutförande (dubbel 8,8 m). Höjden på huset är 4 meter, med tillkommande tak beroende på (höjd)behov, ca 1,5 meter.

Panncentral fastbränsle 1 – 5 MW

Här finns plats både för en pelletspanna PB2, rökgasrening, styrsystem och övrig nödvändig utrustning innanför centralens väggar.

Panncentral olja/gas 1 – 10 MW

En pannanläggning med en olje- eller gaseldad eldrörspanna med anpassad brännare, styrskåp mm.
Utanför centralen står skorsten och olje- alt gastank (syns ej på bilden).

Scroll to Top