Fastbränsle-pannor

Fastbränsle-pannor

Vi erbjuder en bred serie av fastbränslepannor i storlekar mellan 100 kW – 8 MW, för eldning med pellets, briketter och torrflis (<35 % fuktighet), eller fuktig flis (35-55 % fuktighet).

Fastbränslen finns överallt omkring oss. Människan har alltid använt fastbränslen under sin utveckling – från vedeldade brasor till fastbränsleeldade värmeverk. Allt eftersom att världens oljekällor sinar och torkar ut går vi in i en ny era, där fastbränslen kommer vara en del av den bränslemix som måste ersätta de konventionella bränslen som vi använder i dag, främst olja och gas. Osby Parcas varumärke innehåller några av de mest effektiva produkterna på marknaden och är pannskötarnas föredragna panna.

Modern teknologi och hög kvalitet

Fastbränslepannorna är konstruerade med vertikala rökgastuber med turbulatorrening. Denna finess är fundamental för att uppnå höga verkningsgrader och långa underhållscykler. Pannorna kan levereras med modern SRÖ-utrustning som möjliggör bland annat automatisk bränsle- och askhantering. Det intelligenta kontrollsystemet håller driftnivåerna på optimala nivåer för effektiv förbränning och låga förslitningsnivåer. Tubsotning och askhhantering sköts automatiskt enligt programmerade intervall och alla produkterna är CE-märkta enligt den krävande PED-normen.

Till er panna kan vi också erbjuda all nödvändig kringutrustning. Kontakta oss för mer information eller en offert!

Produkter

Scroll to Top