Produkter

Vi erbjuder en omfattande produktserie för generering av värme och ånga med fastbränslen, olja, gas och el. Osby Parca har innehaft en ledande roll på den svenska pannmarknaden sedan företaget grundades 1935 – en position som vi bibehåller med våra pannors höga verkningsgrader och låga utsläppsnivåer.

Vi erbjuder enstaka pannor såväl som hela pannsystem med askhanteringsutrustning, rökgasreningsutrustning och kontrollsystem. Vår konstruktions- och produktionsavdelning är placerad i Osby, Skåne, där våra erfarna och kompetenta ingenjörer, svetsare och övriga anställda konstruerar, skär, svetsar och bygger ihop våra robusta och effektiva pannor – från ax till limpa.

Vi erbjuder en omfattande produktserie för generering av värme och ånga med fastbränslen, olja, gas och el.
Scroll to Top