Panncentral olja/gas 1 – 10 MW

En pannanläggning med en olje- eller gaseldad eldrörspanna med anpassad brännare, styrskåp mm.
Utanför centralen står skorsten och olje- alt gastank (syns ej på bilden).

Kontakta oss för mer information samt offert!

Produktspecifikationer

  • Anläggningstyp: Panncentral
  • Bränsletyp: Bioolja, biogas, olja eller gas
  • Storlek: ca 1 - 5 MW
  • Verkningsgrad: 94 % (GTP)
Scroll to Top