Om oss

Vår verksamhet inleddes redan 1935 i ett skånskt garage och idag erbjuder vi ett brett sortiment av produkter för värme och ånga.
Utbudet innehåller elpannor, olje- & gaspannor och fastbränslepannor, men även tillhörande utrustning som bränsleförråd och rökgasfilter.
Våra pannor och panncentraler ritas och byggs i skånska Osby och här har vi även lager och kontor.

I samarbete med våra leverantörer kan vi leverera kompletta lösningar med till exempel brännare,
säkerhetssystem, bränsleförråd, rökgasreningsutrustning och vattenreningsutrustning.

Allt effektivare pannor

Under de senaste tio åren har vår konstruktionsavdelnings huvudsakliga uppgift varit att öka verkningsgraden så att installationernas utsläpp blir så låga som möjligt. Det finns en stark tradition och mycket erfarenhet i företaget – detta möjliggör för oss att tillverka robusta pannor av högsta kvalitet. Produktionavdelningen arbetar konstant med effektiviseringar för att kunna erbjuda korta ledtider och hög leveranssäkerhet.

Både stora och små kunder, i och utanför Sverige

Våra kunder är både stora och små värmeanvändare. Alltifrån mindre vvs-firmor till stora industrier och fjärrvärmeverk. Vår moderna och effektiva organisationsmodell har på senare år visat sig vara ett trumfkort på exportmarknaderna, där vi har haft framgångar i samarbete med våra återförsäljare och partners. Vi levererar till hela världen, men de huvudsakliga marknaderna är Sverige, Norge och övriga Skandinavien samt Storbritannien.

Osby Parca i ett nötskal

 • Grundat: 1935.
 • Verksamhet: En av Sveriges ledande energibolag som erbjuder en komplett serie av pannor, från 36 kW till 12 MW, för generering av värme och ånga med olja, gas, el eller fastbränsle.
 • Kunder: Elbolag, industrier, bostadsbolag, växthus etc.
 • Ägande: Sedan 2017 ägt av Nibe Group som en del av Enertech AB tillsammans med CTC, Bentone och Turboflame.

Utan historia, ingen framtid

Osby Parca är ett gammalt, gediget företag med stark tradition och många unika kompetenser. En pannleverans från femtiotalet och en annan från 2011 kan ses ovan.
Nedan är några nedslag i Osby Parcas historia.

1935​ 24 juli, bröderna John och Gösta Darlin börjar tillverkade vedeldade grytor i ett garage i Osby. Företaget får namnet Vattenvärme-Kompaniet AB.

1940​ Innovativa lågtryckspannor presenteras. Dessa säljs främst till bönder, byggbolag, växthusägare och livsmedelsbolag. ​

1941 ​​Den första fastbränslepannan introduceras på marknaden.​

1947 Tillverkningen av villapannor och större fastighetspannor, så kallade självdragspannor, tar fart. Bolaget byter namn till Osby Pannan AB.​

1957 ​Lanseringen av högeffektpannor för fastbränsle, som tack vare rökgasfläktar kunde ge större värmeavgivning per kvadratmeter eldyta.

1963​ Den första transportabla panncentralen levereras. ​

1978​ Företaget flyttar in i skräddarsydda lokaler på 6000 m3 på Radiatorvägen i Osby. ​

1982​ Sveriges största pelletspanna (8 MW) levereras till Mora Värmeverk. ​

1984​ ​Saab Scania tar över ägandet och CTC Osby blir en del av Enertech-gruppen.

1984​ Den första PB-pannan levereras. Med vattenkylt roster, stående tubpaket och automatisk sotning blir pannan snabbt en försäljningssuccé.

1985 ​Företaget firar sitt femtioårsjubileum. De första femtio åren har bjudit på en lång resa: från garage till storskalig fabrik.

1988​ Industriföretaget Trelleborg AB tar över Enertech Group.​

1989​ CTC Osby AB slås samman med Parca Norrahammar AB och det nya bolagsnamnet blir Osby Parca AB.​​​

1990​ Ång-Janne AB, med mer än fyrtio års erfarenhet av ångsystem och ångpannor, förvärvas. ​

1993 ​Engelska Wolseley PLC, en av världens ledande vvs- och värmematerialgrossister, tar över ägandet. ​

1997 ​Den första PB2-pannan levereras. En helt automatisera fastbränslepanna, utrustad med rörligt roster och skrapor. ​

2002​ Mr Roger Hancox, tar över ägandet Enertech Group. Tre ledande svenska bolag inom energisektorn bildar Enertech AB.

2009​ Osby Parca erhåller det åtråvärda A.S.M.E.-certifikatet och i och med detta tillstånd att leverera pannor till, bland andra, USA. ​

2009 Enertech AB förvärvar den svenska brännartillverkaren Turboflame ​och kompletterar med detta sitt sortiment med egentillverkade industribrännare för olja och gas.

2010 ​Bolaget firar sitt sjuttiofemårsjubileum. ​

2012​ Den första HVTS-G pannan levereras. En helt egen konstruktion för fuktiga bränslen.

2017​ Nibe Industrier köper största delen av Enertech Group och Enertech AB med varumärkena Osby Parca, CTC, Turboflame och Bentone blir åter svenskägt.

En del av Enertech

Osby Parca – En del av Enertech AB

Osby Parca är en del av Enertech AB som sedan 2017 ingår i Nibe Group. Osby Parcas sälj-, konstruktions- och tillverkningsavdelningar är placerade i Osby. Tack vare att vi ingår i Enertech AB har vi de finansiella styrkor som behövs för att bibehålla vår position som marknadsledare i vårt segment.

En serie av miljömässigt hållbara energiprodukter

Sedan grundandet av Enertech AB har vi fokuserat vår produktutveckling på en förbättrad effektivitet och verkningsgrad. I dag erbjuder samtliga Enertech-bolag en serie av hållbara energiprodukter som är framtagna med den starka branschtradition som vi besitter. Enertech AB har även den kunskap och expertis som krävs för att kunna erbjuda fortsatt service samt eventuella modifieringar och tillbyggnationer. Vi tillgodoser marknadens ständigt ökande behov av miljömässigt hållbara energilösningar genom att utveckla ny teknik och modifiera och förfina befintliga koncept.

Minimering av det miljömässiga avtrycket

Utöver det utvecklingsarbete som görs vad gäller förnyelsebara bränsletyper så arbetar gruppen även med att förbättra verkningsgrader och utsläppsnivåer på produkter avsedda för traditionella bränslen, såsom olja, el och gas.

Nedan finns kontaktuppgifter till Osby Parcas systerföretag i Sverige.

CTC
Box 309, Näsvägen 8
341 26 Ljungby
Tel: +46 (0) 372 88 000
info@enertech.se
www.ctc.se

Bentone
Box 309, Näsvägen 8
341 26 Ljungby
Tel: +46 (0) 372 867 00
info@enertech.se
www.bentone.se

Turboflame
Box 309, Näsvägen 8
341 26 Ljungby
Tel: +46 (0) 372 867 00
turboflame@enertech.se
www.turboflame.se

Miljö & kvalitet

Miljö/Hållbarhet ISO-14001:

Våra hållbara produkt och systemlösningar syftar till att kontinuerligt förbättra Miljön och minska miljöpåverkan. Därför är det också naturligt för oss att alltid beakta miljöaspekter i allt vi företar oss genom att:

 • Kontinuerligt hållas oss uppdaterade gällande miljölagar och med bred marginal uppfylla dessa.
 • Utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som är säkra, energieffektiva och miljöanpassade och som kan skrotas eller återvinnas på ett säkert sätt.
 • Använda processer och arbetsmetoder som minimerar miljöpåverkan.

Kvalitet ISO-9001:

Vi skapar förtroende hos våra kunder genom att våra produkter håller högsta Kvalitet. Kvalitet i allt vi gör från utveckling-produktion- marknadsföring-försäljning – service och support är avgörande för både våra kunder och för oss. Vi skall därför kontinuerligt förbättra vår Kvalitet genom att:

 • Organisation, kvalitetssystem och arbetssätt löpande omprövas och anpassas till givna behov, erhållna erfarenheter och information från våra kunder och medarbetare och eller krav från myndigheter.
 • Leverera produkter som fungerar i enlighet med specifikation och prestanda, i rätt tid och i rätt mängd.
 • Tillgodose eller överträffa kundernas förväntningar och intressen.

Integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter
Enertech AB, 556060-2269, behandlar dina personuppgifter i samband med respektive ändamål nedan. Enertech AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Våra kontaktuppgifter är Enertech AB, Box 309, 341 34 Ljungby, 0372-88 000. Vi värnar om din integritet och vill därför ge information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och i vilket ändamål (varför)?

För att er produktgaranti skall vara giltig. (Gäller formuläret ”Garantiregistrering” på www.osbyparca.se)

Behandling som utförs

 • Förmedling av dina installerade produkt/er samt uppgifter om var produkten/erna är installerade till tredje part.
 • Lagra
 • Registrera
 • Läsa
 • Radera
 • Uppdatera

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Gatuadress
 • Postnummer
 • Stad
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Serienummer på installerad produkt

För att hjälpa er med service eller reparation. (Gäller formuläret ”Service/reparation” på www.osbyparca.se)

Behandling som utförs

 • Förmedling av dina uppgifter till tredje part.
 • Lagra
 • Registrera
 • Läsa
 • Radera
 • Uppdatera

Kategorier av personuppgifter

 • Företag
 • Namn
 • Gatuadress
 • Postnummer
 • Stad
 • Land
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Serienummer på installerad produkt

För att hjälpa er med reklamation. (Gäller formuläret ”Reklamationer” på www.osbyparca.se)

Behandling som utförs

 • Förmedling av dina uppgifter till tredje part.
 • Lagra
 • Registrera
 • Läsa
 • Radera
 • Uppdatera

Kategorier av personuppgifter

 • Företag
 • Namn
 • Gatuadress
 • Postnummer
 • Stad
 • Land
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Serienummer på installerad produkt

För att kunna göra en offert på en produkt till er. (Gäller formuläret ”Pannoffert” på www.osbyparca.se)

Behandling som utförs

 • Uppgifterna används för att göra en offert
 • Lagra
 • Registrera
 • Läsa
 • Radera
 • Uppdatera

Kategorier av personuppgifter

 • Företag
 • Namn
 • Land
 • Telefonnummer
 • E-post

För att kunna göra en offert på reservdelar till er. (Gäller formuläret ”Reservdelar” på www.osbyparca.se)

Behandling som utförs

 • Uppgifterna används för att göra en offert
 • Lagra
 • Registrera
 • Läsa
 • Radera
 • Uppdatera

Kategorier av personuppgifter

 • Företag
 • Namn
 • Land
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Serienummer på installerad produkt

Laglig grund: Enertechs berättigade intresse som består av att ha produkterna försäkrade hos tredje part och därmed kunna erbjuda en långvarig garanti till dig.
Lagringsperiod: Under garantitiden.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Vi lämnar ut dina uppgifter till tredje part såsom installatörer och samarbetspartners för att utföra av dig begärda tjänster. Vi lämnar även ut uppgifter till försäkringsbolag för att produkterna ska vara försäkrade.

Dina rättigheter
I enlighet med dataskyddslagstiftning har du rätt att begära tillgång till information om vilka av dina personuppgifter som behandlas och begära rättelse av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot och begära begränsning av behandling som rör dina personuppgifter samt rätt att begära radering av dina personuppgifter. Du har under vissa förutsättningar även rätt att få ut de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

För att utöva dina rättigheter kan du kontakta dpc@enertech.se. Om du inte är nöjd med vår service har du även rätt att inge klagomål till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet i enlighet med dataskyddsförordningen.

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2019-05-02.

Scroll to Top