Om oss

Vår verksamhet inleddes 1935 i ett garage i Skåne. I dag erbjuder vi ett brett spann av produkter för värme och ånga. Utbudet innehåller elpannor, olje- & gaspannor och fastbränslepannor.

I samarbete med våra leverantörer kan vi leverera kompletta lösningar med till exempel säkerhetssystem, brännare, rökgasreningsutrustning och vattenreningsutrustning.

Allt effektivare pannor

Under de senaste tio åren har vår konstruktionsavdelnings huvudsakliga uppgift varit att öka verkningsgraden så att installationernas utsläpp blir så låga som möjligt. Det finns en stark tradition och mycket erfarenhet i företaget – detta möjliggör för oss att tillverka robusta pannor av högsta kvalitet. Produktionavdelningen arbetar konstant med effektiviseringar för att kunna erbjuda korta ledtideroch hög leveranssäkerhet.

Både stora och små kunder, i och utanför Sverige

Våra kunder är både stora och små värmeanvändare. Alltifrån mindre vvs-firmor till stora industrier och fjärrvärmeverk. Vår moderna och effektiva organisationsmodell har på senare år visat sig vara ett trumfkort på exportmarknaderna,
där vi har haft framgångar i samarbete med våra återförsäljare och partners. Vi levererar till hela världen, men de huvudsakliga marknaderna är Sverige, Norge och Storbritannien.

Osby Parca i ett nötskal

  • Grundat: 1935.
  • Verksamhet: En av Sveriges ledande energibolag som erbjuder en komplett serie av pannor, från 36 kW till 12 MW, för generering av värme och ånga med olja, gas el eller fastbränsle.
  • Kunder: Elbolag, industrier, bostadsbolag, växthus etc.
  • Ägande: Privat – del av Enertech tillsammans med bland andra CTC, Bentone och Turboflame.

Utan historia, ingen framtid

Osby Parca är ett gammalt, gediget företag med stark tradition och många unika kompetenser. En pannleverans från femtiotalet och en annan från 2011 kan ses ovan.
Nedan är några nedslag i Osby Parcas historia.

1935​ 24 juli, bröderna John och Gösta Darlin börjar tillverkade vedeldade grytor i ett garage i Osby. Företaget får namnet Vattenvärme-Kompaniet AB.

1940​ Innovativa lågtryckspannor presenteras. Dessa säljs främst till bönder, byggbolag, växthusägare och livsmedelsbolag. ​

1941 ​​Den första fastbränslepannan introduceras på marknaden.​

1947 Tillverkningen av villapannor och större fastighetspannor, så kallade självdragspannor, tar fart. Bolaget byter namn till Osby Pannan AB.​

1957 ​Lanseringen av högeffektpannor för fastbränsle, som tack vare rökgasfläktar kunde ge större värmeavgivning per kvadratmeter eldyta.

1963​ Den första transportabla panncentralen levereras. ​

1978​ Företaget flyttar in i skräddarsydda lokaler på 6000 m3 på Radiatorvägen i Osby. ​

1982​ Sveriges största pelletspanna (8 MW) levereras till Mora Värmeverk. ​

1984​ ​Saab Scania tar över ägandet och CTC Osby blir en del av Enertech-gruppen.

1984​ Den första PB-pannan levereras. Med vattenkylt roster, stående tubpaket och automatisk sotning blir pannan snabbt en försäljningssuccé.

1985 ​Företaget firar sitt femtioårsjubileum. De första femtio åren har bjudit på en lång resa: från garage till storskalig fabrik.

1988​ Industriföretaget Trelleborg AB tar över Enertech Group.​

1989​ CTC Osby AB slås samman med Parca Norrahammar AB och det nya bolagsnamnet blir Osby Parca AB.​​​

1990​ Ång-Janne AB, med mer än fyrtio års erfarenhet av ångsystem och ångpannor, förvärvas. ​

1993 ​Engelska Wolseley PLC, en av världens ledande vvs- och värmematerialgrossister, tar över ägandet. ​

1997 ​Den första PB2-pannan levereras. En helt automatisera fastbränslepanna, utrustad med rörligt roster och skrapor. ​

2002​ Mr Roger Hancox, tar över ägandet Enertech Group. Tre ledande svenska bolag inom energisektorn bildar Enertech AB.

2009​ Osby Parca erhåller det åtråvärda A.S.M.E.-certifikatet och i och med detta tillstånd att leverera pannor till, bland andra, USA. ​

2009 Enertech AB förvärvar den svenska brännartillverkaren Turboflame ​och kompletterar med detta sitt sortiment med egentillverkade industribrännare för olja och gas.

2010 ​Bolaget firar sitt sjuttiofemårsjubileum. ​

2012​ Den första HVTS-G pannan levereras. En helt egen konstruktion för fuktiga bränslen.

2017​ Nibe Industrier köper största delen av Enertech Group och Enertech AB med varumärkena Osby Parca, CTC, Turboflame och Bentone blir åter svenskägt.

En del av Enertech

Osby Parca – En del av Enertech AB

Osby Parca är en del av Enertech AB. Osby Parcas sälj-, konstruktions- och tillverkningsavdelningar är placerade i Osby. Tack vare att vi ingår i Enertech AB har vi de finansiella styrkor som behövs för att bibehålla vår position som marknadsledare i vårt segment.

En serie av miljömässigt hållbara energiprodukter

Sedan grundandet av Enertech AB har vi fokuserat vår produktutveckling på en förbättrad effektivitet och verkningsgrad. I dag erbjuder samtliga Enertech-bolag en serie av hållbara energiprodukter som är framtagna med den starka branschtradition som vi besitter. Enertech AB har även den kunskap och expertis som krävs för att kunna erbjuda fortsatt service samt eventuella modifieringar och tillbyggnationer. Vi tillgodoser marknadens ständigt ökande behov av miljömässigt hållbara energilösningar genom att utveckla ny teknik och modifiera och förfina befintliga koncept.

Minimering av det miljömässiga avtrycket

Utöver det utvecklingsarbete som görs vad gäller förnyelsebara bränsletyper så arbetar gruppen även med att förbättra verkningsgrader och utsläppsnivåer på produkter avsedda för traditionella bränslen, såsom olja, el och gas.

Nedan finns kontaktuppgifter till Osby Parcas systerföretag i Sverige.

CTC
Box 309, Näsvägen 8
341 26 Ljungby
Tel: +46 (0) 372 88 000
info@enertech.se
www.ctc.se

Bentone
Box 309, Näsvägen 8
341 26 Ljungby
Tel: +46 (0) 372 867 00
info@enertech.se
www.bentone.se

Turboflame
Box 309, Näsvägen 8
341 26 Ljungby
Tel: +46 (0) 372 867 00
turboflame@enertech.se
www.turboflame.se

Miljö & kvalitet

Miljö/Hållbarhet ISO-14001:

Våra hållbara produkt och systemlösningar syftar till att kontinuerligt förbättra Miljön och minska miljöpåverkan. Därför är det också naturligt för oss att alltid beakta miljöaspekter i allt vi företar oss genom att:

  • Kontinuerligt hållas oss uppdaterade gällande miljölagar och med bred marginal uppfylla dessa.
  • Utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som är säkra, energieffektiva och miljöanpassade och som kan skrotas eller återvinnas på ett säkert sätt.
  • Använda processer och arbetsmetoder som minimerar miljöpåverkan.

Kvalitet ISO-9001:

Vi skapar förtroende hos våra kunder genom att våra produkter håller högsta Kvalitet. Kvalitet i allt vi gör från utveckling-produktion- marknadsföring-försäljning – service och support är avgörande för både våra kunder och för oss. Vi skall därför kontinuerligt förbättra vår Kvalitet genom att:

  • Organisation, kvalitetssystem och arbetssätt löpande omprövas och anpassas till givna behov, erhållna erfarenheter och information från våra kunder och medarbetare och eller krav från myndigheter.
  • Leverera produkter som fungerar i enlighet med specifikation och prestanda, i rätt tid och i rätt mängd.
  • Tillgodose eller överträffa kundernas förväntningar och intressen.