Varv Trädgårds tomat- & gurkodling

Varv Trädgårds ägare valde att investera i en panna som uppfyllde deras krav på miljövänlighet och låga driftskostnader – Osby Parca PB2.

Leveransomfattning

En PB2-panna på 1250 kW ersatte två stycken oljepannor. Den nya pannan ger en högre uteffekt än de tidigare två pannorna. Detta överskott ville man ha för att täcka upp inför framtida produktionsökningar. Även styrsystem för automatisering, cyklon och rökgasfläkt levererades från Osby Parca.

Anläggningsbeskrivning

Den lilla gården Varv Trädgård, belägen i södra delen av byn Varv, bildades i sin nuvarande form 1995. Huvudområdet är odling av tomat och gurka som sker i ett växthus med ca 5000 m2 odlingsyta.

Driftsbeskrivning

Produktionen är i full gång från februari–november. Innan installationen av PB2-pannan förbrukades ca 100 m³ olja på årsbasis. Med den nya pannan förväntas stora besparingar, i pengar såväl som i miljö. Ägarnas mål är en KRAV-godkänd produktion.

Plats Motala
Driftsatt Maj 2014
Leverad panna 1 st. PB2
Bränsle Pellets
Årlig produktion ca 1000 MWh
Årlig besparing ca 880 000 SEK
Årlig CO2 besparing ca 300 ton
osbyparca_reference_image
osbyparca_reference_image