Tågerups blomodling

Tågerups blomodling valde en Osby Parca P500 pelletspanna för effektiv, pålitlig och ekonomisk generering av varmvatten.

Leveransomfattning

En P500 med en uteffekt på 500 kW med ett AC700 kontrollsystem och erforderliga givare, vakter och säkerhetsutrustning. Även bränslesilo, bränsleskruv och rökgasfläkt levererades av Osby Parca.

Anläggningsbeskrivning

Pannan värmer upp flera växthus avsedda för blomodling. P500 är den huvudsakliga värmekällan. Tack vare P500:ans driftsäkerhet och breda effektspann kan pannan användas utan extrakraft såvida inte utomhustemperaturen sjunker till ovanligt låga temperaturer.

Driftsbeskrivning

Pannan matas med bränsle via en bränsleskruv från två bränslesilor som är placerade strax utanför pannrummet. Eftersom att högkvalitativ pellets har en låg askhalt blir det lite aska, därför har kunden nöjt sig med en askhink som töms manuellt. Pannan övervakas av ett AC700 kontrollsystem som tillåter fjärrstyrning och larm från hela processen.

Plats Saxtorp, Skåne
Driftsatt Januari 2012
Leverad panna 1 st. P500
Bränsle Pellets
Årlig produktion ca 2 800 MWh
Årlig besparing ca 1,9 miljoner kr
Årlig CO2 besparing ca 830 ton
osbyparca_reference_image
osbyparca_reference_image