Nossebro fjärrvärme

Nossebro fjärrvärme investerade i en PB2 2 MW för att ersätta en obsolet flispanna med liggande tuber.

Leveransomfattning

En PB2-panna på 2 MW ersatte en föråldrad flispanna med liggande tuber och våt askhantering. Den nya pannan ger en högre uteffekt än den tidigare pannan. Effekten är tilltagen för framtida utbyggnader av fjärrvärmenätet. Även styrsystem för automation, cyklon och rökgasfläkt levererades från Osby Parca.

Anläggningsbeskrivning

Nossebro Energi är en ekonomisk förening på västgötaslätten som förser stora delar av kommunen Nossebro med varmvatten, el och bredband. Panncentralen i tätorten har nu fått en ny, effektiv flispanna.

Driftsbeskrivning

Den huvudsakliga produktionen skedde med torr skogsflis i två stycken pannor. Den nya Osby Parca-panna är numera huvudpannan. Behovet av olja och el för spetslast har därmed minimerats.

Plats Nossebro
Driftsatt November 2012
Leverad panna 1 st. PB2
Bränsle Torrflis
Årlig produktion ca 11,2 MWh
Årlig besparing ca 7,8 miljoner SEK
Årlig CO2 besparing ca 3 320 ton
osbyparca_reference_image
osbyparca_reference_image