Landvetter flygplats

Swedavia gav Osby Parca förtroendet att ha hand om totalentreprenaden för utbyggnaden och moderniseringen av sin värmeanläggning.

Leveransomfattning

3 st. 3 MW PB2 fastbränslepannor och AC700 SRÖ-system med erforderliga givare och vakter, askhantering, multicyklon, rökgasfläkt och pelletssilor.

Anläggningsbeskrivning

Värmesystemet inbegriper hela flygplatskomplexet (hangarer, avgångshallar, restauranger, hotell etc.). Flygindustrin behöver betala utsläppsavgifter och styrs av utsläppsgränser, detta innebär att det fossila bränsle som inte används i verksamheten i stället kan användas för oljeberoende flygavgångar. Ytterligare en fördel med att elda fastbränsle är den lägre kostnaden i jämförelse med olje- och gasalternativ.

Driftsbeskrivning

PB2-pannorna är flygplatsens huvudsakliga värmekälla. För spetslast/reservvärme används en elpanna på 2,5 MW. Den automatiska askutmatningen transporterar den framställda askan från pannorna till en askbehållare. Hela pannsystemet övervakas av ett AC700 SRÖ-system.

Plats Landvetter
Driftsatt Augusti 2013
Leverad panna 3 st. PB2
Bränsle Pellets
Årlig produktion 50 400 MWh
Årlig besparing ca 31,3 milj. kr
Årlig CO2 besparing ca 14 920 ton
osbyparca_reference_image
osbyparca_reference_image