Eon Brobys fjärrvärmeverk

Eon, som har köpt flera PB2 pannor under årens gång, har installerat två pannor i Broby för att täcka en stor del av byns värmebehov.

Leveransomfattning

Två stycken PB2 fastbränslepannor, en med 3 MW uteffekt och en med 1 MW uteffekt. Utöver pannorna levererades ett övergripande styrsystem med erforderliga givare och vakter, multicyklon, rökgasfläkt, externa askskruvar och askbehållare.

Anläggningsbeskrivning

Pannorna förser den skånska staden Broby med varmvatten. Bränslet är högkvalitativa briketter gjorda av sågspån som matas in ifrån en bränsleficka som är byggd i koppling till panncentralen. Dessa fastbränslepannor utgör delar av en större anläggning som innehåller totalt fem Osby Parca-pannor. Då effektbehovet är lägre under sommarmånaderna släcks 3 MW-pannan.

Driftsbeskrivning

Bränslet matas in i pannorna med bränsleskruvar medan de externa askskruvarna transporterar den genererade askan till en askbehållare. Rökgaserna renas från stoft med en multicyklon. Total kontroll av processen uppnås med det övergripande kontrollsystemet.

Plats Broby
Driftsatt November 2006
Leverad panna 2 st. PB2
Bränsle Briketter
Årlig produktion 22 400 MWh
Årlig besparing 15,7 milj. kr
Årlig CO2 besparing 6 630 ton
osbyparca_reference_image
osbyparca_reference_image