Setrasågen i Kalix

Ägarna till Setrasågen i Kalix valde Osby Parca som leverantör för en PB2 3 MW fastbränslepanna inbyggd i en prefabcentral.

Leveransomfattning

1 st. 3 MW PB2 i prefabricerad panncentral försedd med utrustning för eldning av flis med fukthalt max 35%. Modernt BUS-kopplat styrsystem med erforderliga givare och vakter. Askhantering, multicyklon och rökgasfläkt finns installerat i centralen. Bränsleförrådet handlades upp som sidoentreprenad direkt av Vasavärme.

Anläggningsbeskrivning

Vasavärme har kontrakterat sågverket för att leverera värme till deras torkanläggningar. Före ombyggnationen hade man för låga temperaturer i fjärrvärmenätet, då förbrukaren ligger en bit från det större verket. Den nya prefabcentralen är placerad på Setras område och man kan nu hålla en framledning till torkanläggningen på 120 °C. Man har även frigjort effekt från det större verket.

Driftsbeskrivning

Panncentralen är den huvudsakliga värmekällan till torken. Askhanteringen sköts helautomatiskt, från panna till container. Hela pannsystemet övervakas av ett skräddarsytt SRÖ-system.

Plats Kalix
Driftsatt December 2014
Leverad panna 1 st. PB2 3 MW
Bränsle Torrflis
Årlig produktion 6 480 MWh
Årlig besparing 5,7 miljoner SEK
Årlig CO2 besparing 1 920 ton
osbyparca_reference_image
osbyparca_reference_image