Wirbex

Wirbex

Osby Wirbex-S är en övertryckseldad olje-/gaspanna som är konstruerad med flamkammare och ett tubstråk runt den centriskt placerade brännaren.

Konvektionsdelen består av tuber försedda med turbulatorer som ger stark gasrotation och därmed högt värmeutbyte. Den flerskiktsisolerade frontluckan kan monteras höger- såväl som vänsterhängd. Vattenanslutningarna är som standard placerade på panntoppen och försedda med svetsändar. Pannans rökuttag sitter i bakänden. Sotning sker framifrån genom frontöppningen och rensluckor finns baktill på pannsidan. Pannan är väl isolerad med mineralull för hög verkningsgrad och avtäckt med lackerad plåt.

Pannan kan levereras med brännare monterad och säkerhetsutrustning för montage på rörledning. Eftersom det finns flera brännartillverkare i Enertechkoncernen (till exempel Bentone) kan vi erbjuda konkurrenskraftiga priser på brännare.

Information
Teknisk data
Ladda ner material