Trio

Trio

En kompakt och högeffektiv olje- och gaspanna. Optimal för drift med moderna bränslen, såsom biogas och bioolja, och kan även levereras med säkerhetsutrustning och panncirkulationsutrustning.

Osby Parca Trio är en högeffektiv, svetsad trestråkspanna med låga emissionsnivåer som är avsedd för användning med olja, gas, bioolja och biogas. Pannan är byggd för att flamman ska bli kortare och kompaktare, vilket minskar flammans uppehållstid i högtemperaturzonen. Konstruktionen bidrar också till bättre kylning och en reduktion av NOxutsläppen.

Röktuberna är förlängda över själva plåten, vilket skapar en len feneffekt där värmen leds längs svetslinjen. Denna effekt gör att ytorna kring svetslinjen torkar och därmed undviks kondensbildning, vilket förlänger pannans livslängd. Konvektionsdelen består av tuber försedda med turbulatorer som ger hög gasrotationshastighet och därmed högt värmeutbyte.

Information
Teknisk data