PB2

PB2

PB2 är en modern fastbränslepanna med stående rökgastuber med låga utsläppsvärden, hög verkningsgrad och hög tillgänglighet.

Pannans automatiska sotning gör att samma höga verkningsgrad alltid kan garanteras. Den kontinuerliga sotningen medför att pannanläggningen i normala fall endast behövas stängas av under sommaren, vilket reducerar arbets- och alternativa bränslekostnader.

Ett automatiskt askutmatningssystem ingår i leveransen, vilket ytterligare bidrar till att reducera arbetsinsatsen under eldningssäsongen. För att öka flexibiliteten finns två typer av styrsystem – ett enklare, och ett mer omfattande för fjärrstyrning och styrning av hela pannprocessen.

Eldningen sker på ett horisontellt skraproster som för bränslet framåt efterhand som det förbränns. Genom att bränslebädden hålls i rörelse minimeras slaggbildningen, och den slagg som bildas matas automatiskt ut tillsammans med askan via den interna askskruven.

Vårt styrsystem använder sig utav MODbus TCP som vissa BMSsystem redan använder sig utav. Klarar inte BMS systemet MODbus TCP så kan man via konverterings komponent MODbus TCP till RTU göra det möjligt att skicka information till ett BMS system som är kompatibelt med MODbus RTU.

Information
Teknisk data
Ladda ner material