HVTS-G

HVTS-G

En nyckelfärdig, pålitlig och högeffektiv flispanna som uppfyller alla krav vad gäller tillgänglighet och enkelt handhavande. Fördelaktig för både miljön och plånboken!

Pannan är byggd som en komplett enhet med en rosterdesign som tillåter förbränningsluften att tillföras i zoner. Den murade eldstaden och efterbrännkammaren byggd i keramik gör att rökgaserna uppnår optimal temperatur innan de lämnar eldstaden – detta är nyckeln till ren förbränning! Den automatiska askhanteringen med askskrapa integrerad under rostervagnen, samt interna ask- och stoftskruvar, minimerar underhållsarbetet.

Inblandningen av förbränningsluft sker via primär-, sekundär-, och tertiärluftsfläktar som tillför luft dels genom slitsar i rosterstavarna och dels genom dysor i förbränningsrummet, tillförslen anpassas efter bränsleslag och fukthalt. Primärluften är zonindelad med spjällreglering för att underlätta drift på låglast. Pannan är även utrustad med riktad rökgasåterföring.

Rökgasvägarna är utformade så att stoftpartiklarna i hög utsträckning faller ner i pannans botten och kan transporteras ut med skruvar tillsammans med aska och slagg. Pannan kan även kompletteras med olika typer av rökgasrening och automatiska anordningar för transport av aska och stoft.

Information
Teknisk data
Ladda ner material