GTPSÖ

GTPSÖ

3-stråks eldrörspanna

Osby GTPSÖ är en 3-stråks eldrörspanna med cylindrisk eldstad och konvektionsdel i form av gasgenomströmmande grovtuber i två stråk. Den är en svetsad stålpanna avsedd för olje- och gaseldning alternativt fastbränsleeldning via förugn, vilken ansluts med gashals till pannan. Gashalsen är normalt cirkulär men kan vid lägre tryck utföras rektangulär.
Pulver och slurrybränslen kan eldas direkt i eldstaden. Eldrör och tuber är helt vattenkylda och vändkammaren uppbyggd av eldfast material. Pannan isoleras med 100 mm mineralull som avtäckes med rostskyddad, lackerad stålplåt. Mekanisk sotning sker från toppen, och sotning under drift kan ske med hjälp av tryckluft eller ljud.

Information
Teknisk data
Ladda ner material