GTP

GTP

Robust panna baserad på tillförlitlig och beprövad teknik med hög verkningsgrad.

Osby Parca GTP har en cylindrisk ugn och en tubförsedd horisontell konvektionsdel där rökgaserna passerar i två stråk utan turbulatorer.

Pannan är utförd i svetsat stål och eldstaden, vändkammaren och konvektionsdelen är vattenkylda av tryckkärlets vattenmantel, vilket ger för hög verkningsgrad. Pannan är självcirkulerande, vilket medför att vattentemperaturen är jämn över hela pannan.

Pannan är baserad på gedigen och pålitlig utformning och är främst avsedd för att eldas med olja eller naturgas, men tryckkärlet kan även förberedas för moderna bränslen såsom bioolja och biogas. Sotning av rökgastuberna genomförs från fronten genom att öppna den stora isolerade luckan. Sotning under drift kan genomförs med exempelvis ånga eller tryckluft.

Denna panna finns även som ångpanna: GTP-Å.

Information
Teknisk data
Ladda ner material