Förugn

Förugn

För fuktiga bränslen

Ugnen har ett rörligt roster i lutning med anpassad matning för bränslen av typen skogsflis, grot eller bark med fukthalter i området 40–60 %. Den är avsedd att dockas mot stående rund eldrörspanna, exempelvis Osby GTPSÖ eller motsvararande.
Stålkonstruktion garanterar hållbarhet och lång livslängd. Invändigt är den infodrad med eldfasta material samt isolering i två skikt, och utvändigt luftkyls plåtskalet då förbränningsluften sugs in denna väg och därmed förvärms.
Luft tillförs via primär-, sekundär- och teritärluftsfläktar. De tre primärluftzonerna har var sin fläkt som fördelar luften under rosterbädden i de olika faserna av förbränningen. Sekundärluften tillsätts i primärugnen över bränslebädden och här finns även rökgas återföring för dämpning av förbränningstemperaturerna i olika steg. I den murade virvelkammaren med förträngning tillsätts teritärluft, vilket ger en bra och effektiv inblandning.
Ugnen är utrustad med automatisk rostergenomfallsutmaning och automatisk askumatning.

Information
Teknisk data
Ladda ner material