GTP-Å

GTP-Å

GTP-Å är en mycket pålitlig och robust pannlösning som genererar ånga för konstant såväl som varierande uttagsbehov. Denna panna kan även anpassas för att användas med moderna biobränslen såsom biogas och bioolja.

Konstruktionen består av ett liggande tryckkärl i trestråksutförande som är isolerat med 150 mm mineralull och täckt med vitlackerad Alu-Zinkplåt. Förbränningen sker i eldröret, därefter vänder rökgaserna i vändkammaren och passerar genom första och andra tubstråket. Rökgasutsläppet är placerat i pannans bakände.

Hela eldröret, samt vändkammaren och brännarinfästningen, är vattenkylt och elastiskt inspänt mellan ångpannans gavlar. Denna finess tillåter eldröret att expandera, vilket medför att murning i vändkammaren inte behövs. Som standard används 4 mm gods i rökgastuberna, vilket ökar konstruktionens styrka och livslängd avsevärt. För att undvika sprickbildning i vändkammarens tubändar försänks tuberna och svetsas plant med vändkammargaveln.

Söker du en "Ång-Janne" så kan det vara en sådan här, en Opex-Å eller någon av våra modeller av elångpannor som du menar.

Information
Teknisk data
Ladda ner material