Osby Parca HQ

Om företaget

Vår verksamhet inleddes 1935 i ett garage i Skåne. I dag erbjuder vi ett brett spann av produkter för värme och ånga. Utbudet innehåller elpannor, olje- & gaspannor och fastbränslepannor.

I samarbete med våra leverantörer kan vi leverera kompletta lösningar med till exempel säkerhetssystem, brännare, rökgasreningsutrustning och vattenreningsutrustning.

Allt effektivare pannor

Under de senaste tio åren har vår konstruktionsavdelnings huvudsakliga uppgift varit att öka verkningsgraden så att installationernas utsläpp blir så låga som möjligt. Det finns en stark tradition och mycket erfarenhet
i företaget – detta möjliggör för oss att tillverka robusta pannor av högsta kvalitet. Produktionavdelningen arbetar konstant med effektiviseringar för att kunna erbjuda korta ledtideroch hög leveranssäkerhet.

Både stora och små kunder, i och utanför Sverige

Våra kunder är både stora och små värmeanvändare. Alltifrån mindre vvs-firmor till stora industrier och fjärrvärmeverk. Vår moderna och effektiva organisationsmodell har på senare år visat sig vara ett trumfkort på exportmarknaderna,
där vi har haft framgångar i samarbete med våra återförsäljare och partners. Vi levererar till hela världen, men de huvudsakliga marknaderna är Sverige, Norge och Storbritannien.

Osby Parca i ett nötskal

  • Grundat: 1935.
  • Verksamhet: En av Sveriges ledande energibolag som erbjuder en komplett serie av pannor, från 36 kW till 12 MW, för generering av värme och ånga med olja, gas el eller fastbränsle.
  • Kunder: Elbolag, industrier, bostadsbolag, växthus etc.
  • Ägande: Privat – del av Enertech tillsammans med bland andra CTC, Bentone och Turboflame.