Miljö och kvalitet

Miljö & kvalitet

Miljö

Med vårt kontinuerliga miljöarbete strävar vi efter en hållbar verksamhet som främjar miljön. Genom att kritiskt granska de material som används i produktionen och ständigt utveckla och förbättra våra produkter kan vi tillhandahålla effektiva produkter med minimala utsläppsnivåer och låg energianvändning.

Ladda hem vår miljöpolicy

Kvalitet

Osby Parca är kvalitetssäkrat genom ISO9001:2008. Vi följer standarden i allt som vi tar för oss och har en omfattande kvalitetspolicy som vi uppfyller med tydlig målstyrning. Utöver detta följer vi europeiska standarder, som till exempel PED, och är EN1090-certifierade.

EN 1090-1ISO 9001

PED

PED