HVTS-G-frilagd

Fastbränslepannor

Fastbränslen finns överallt omkring oss. Människan har alltid använt fastbränslen under sin utveckling – från vedeldade brasor till fastbränsleeldade värmeverk. Allt eftersom att världens oljekällor sinar och torkar ut går vi in i en ny era, en era där fastbränslen kommer vara en del av den bränslemix som måste ersätta de konventionella bränslen som vi använder i dag, främst olja och gas. Osby Parca erbjuder några av de mest effektiva produkterna på marknaden och är pannskötarnas föredragna panna.

Produktserie

Osby Parca erbjuder en bred serie av fastbränslepannor för spannet 100 kW–8 MW. Alla produkterna är CE-märkta enligt den krävande PED-normen. Produktkategorierna består av: pannor för pellets, briketter och torrflis (<35 % fuktighet), samt pannor för fuktig flis (35-55 % fuktighet).

Modern teknologi och hög kvalitet

Fastbränslepannorna är konstruerade med vertikala rökgastuber med turbulatorrening. Denna finess är fundamental för att uppnå höga verkningsgrader och långa underhållscykler. Pannorna kan levereras med SRÖ-utrustning som möjliggör bland annat automatisk bränsle- och askhantering. Det intelligenta kontrollsystemet håller driftnivåerna på optimala nivåer för effektiv förbränning och låga förslitningsnivåer.Tubsotning och askhhantering sköts automatiskt enligt programmerade intervall.

Förugn

 • 3-8 MW
 • För fuktig flis, grot eller bark (40-60% fukthalt)
 • Förbränningsluft förs in zonvis vilket ger låga emissionsvärden
Produktbild
GTPSÖ

 • 0,5-11 MW (fastbränsle 50% fukthalt)
 • 0,75-16 MW (olja/gas)
 • Vertikala rökgastuber
Produktbild
PB2

 • 1.25–4 MW uteffekt
 • Kan användas med pellets, briketter eller torr flis
 • Låga emissionsvärden
 • Stående rökgastuber med automatisk, hydraulisk sotning
Produktbild
PB2L

 • 350–995 kW
 • Kan användas med pellets, briketter eller torr flis
 • Låga emissionsvärden
 • Stående rökgastuber med automatisk, hydraulisk sotning
Produktbild
P500

 • 125/210 kW uteffekt
 • Levereras med en pellets- och flisbrännare
 • Låga emissionsvärden
 • Stående rökgastuber
Produktbild
HVTS-G

 • 1–5 MW uteffekt
 • För fuktig flis (25-55 % fukthalt)
 • Förbränningsluft förs in zonvis vilket ger låga emissionsvärden
 • Stående rökgastuber sotade med tryckluft
Produktbild