Enertech Group Logotype

Osby Parca – En del av Enertech AB

Osby Parca är en del av Enertech AB. Osby Parcas sälj-, konstruktions- och tillverkningsavdelningar är placerade i Osby. Tack vare att vi ingår i Enertech AB har vi de finansiella styrkor som behövs för att bibehålla vår position som marknadsledare i vårt segment.

En serie av miljömässigt hållbara energiprodukter

Sedan grundandet av Enertech AB har vi fokuserat vår produktutveckling på en förbättrad effektivitet och verkningsgrad. I dag erbjuder samtliga Enertech-bolag en serie av hållbara energiprodukter som är framtagna med den starka branschtradition som vi besitter. Enertech AB har även den kunskap och expertis som krävs för att kunna erbjuda fortsatt service samt eventuella modifieringar och tillbyggnationer. Vi tillgodoser marknadens ständigt ökande behov av miljömässigt hållbara energilösningar genom att utveckla ny teknik och modifiera och förfina befintliga koncept.

Minimering av det miljömässiga avtrycket

Utöver det utvecklingsarbete som görs vad gäller förnyelsebara bränsletyper så arbetar gruppen även med att förbättra verkningsgrader och utsläppsnivåer på produkter avsedda för traditionella bränslen, såsom olja, el och gas.

Nedan finns kontaktuppgifter till Osby Parcas systerföretag i Sverige.

CTC

Box 309
Näsvägen
341 26 Ljungby
Phone: +46 (0) 372 867 00
Fax: +46 (0) 372 861 55
info (at) enertech.se
www.ctc.se

Bentone

Box 309
Näsvägen
341 26 Ljungby
Phone: +46 (0) 372 867 00 or + 46 (0) 880 00
Fax: +46 (0) 372 823 19
info (at) enertech.se
www.bentone.com

Turboflame

Box 309
Näsvägen
341 26 Ljungby
Phone: +46 (0) 372 867 00 eller 46 (0) 880 00
Fax: +46 (0) 372 823 19
turboflame (at) enertech.se
www.turboflame.se