Enertech Group Logotype

Osby Parca – En del av Enertech-gruppen

Osby Parca är en del av Enertech AB, den svenska grenen av Enertech Group Limited. Osby Parcas konstruktionsavdelning och tillverkningsavdelning är placerade i Osby, men vår ägare är brittiska Enertech Group Limited. Tack vare att vi ingår i Enertech-gruppen har vi de finansiella muskler som vi behöver för att bibehålla vår position som marknadsledare i vårt segment.

En serie av miljömässigt hållbara energiprodukter

Sedan grundandet av Enertech-gruppen har produktutvecklingen fokuserat på förbättrad effektivitet och verkningsgrad – i alla bemärkelser. I dag erbjuder samtliga Enertech-bolag en serie av, sett till miljön, hållbara energiprodukter som är framtagna med den starka branschtradition som vi besitter. Enertech besitter även den kunskap och expertis som krävs för att kunna erbjuda fortsatt service samt eventuella modifieringar och tillbyggnationer. Vi tillgodoser marknadens ständigt ökande behov av miljömässigt hållbara energilösningar genom att utveckla ny teknik och modifiera och förfina befintliga koncept.

Minimering av det miljömässiga avtrycket

Utöver det utvecklingsarbete som görs vad gäller förnyelsebara bränsletyper så arbetar gruppen även med att förbättra verkningsgrader och utsläppsnivåer på produkter avsedda för traditionella bränslen, såsom olja, el och gas.

Besök Enertech Group Limiteds officiella hemsida här. Nedan finns kontaktuppgifter till Osby Parcas systerföretag i Sverige.

CTC

Box 309
Näsvägen
341 26 Ljungby
Phone: +46 (0) 372 867 00
Fax: +46 (0) 372 861 55
info (at) enertech.se
www.ctc.se

Bentone

Box 309
Näsvägen
341 26 Ljungby
Phone: +46 (0) 372 867 00 or + 46 (0) 880 00
Fax: +46 (0) 372 823 19
info (at) enertech.se
www.bentone.com

Turboflame

Box 309
Näsvägen
341 26 Ljungby
Phone: +46 (0) 372 867 00 eller 46 (0) 880 00
Fax: +46 (0) 372 823 19
turboflame (at) enertech.se
www.turboflame.se